Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2014

rozaliee
9361 36e8 350
Reposted bykeeplookingnappeudechance3

October 07 2014

rozaliee
Perfect sweater!
Reposted fromflachsen flachsen viapokrzywcia pokrzywcia
rozaliee
rozaliee
4403 36f9 350
Poznań
rozaliee
Dobranoc słodki książę, zaśnij przy śpiewie diabłów
— "Wywiad z Wampirem" Klaudia
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaxannabelle xannabelle
rozaliee
  • Najwięcej czasu ma człowiek, który niczego na później nie odkłada.
— Przysłowie chińskie
Reposted fromcaramina caramina viaxannabelle xannabelle
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków (via plastikowe)
Reposted fromnoirceur noirceur viaxannabelle xannabelle
rozaliee
2940 5225 350
Reposted fromdobitnie dobitnie viakatalama katalama
2476 90ba 350
Reposted fromtwice twice viaxannabelle xannabelle
rozaliee
8845 a6e7 350
Reposted fromaaajlajk aaajlajk viaxannabelle xannabelle
rozaliee
Człowiek nigdy nie przeżywa tego, co jest. Przeżywa to, co było albo co będzie.
— Andrzej Stasiuk, Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej)
rozaliee
- Idź do diabła!
- A w którą to stronę?
— Mentalista
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamefir mefir
rozaliee
7647 8b60 350
jakie to prawdziwe.
Reposted frombadgal badgal viaimchuckbasss imchuckbasss
rozaliee
Najważniejsze to wyglądać, jakby się wiedziało, co się robi, jakby się miało jakiś cel.
— Filip Świderski "Kupiłem bilet do Doniecka" (Duży Format)
rozaliee
4731 b682 350
9842 3dd9 350
Reposted fromzzuuoo zzuuoo vianotforgetme notforgetme
9842 3dd9 350
Reposted fromzzuuoo zzuuoo vianotforgetme notforgetme
rozaliee
7893 2947 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianotforgetme notforgetme
rozaliee
7858 f846 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianotforgetme notforgetme
rozaliee
4702 651c 350
Reposted fromjustMeee justMeee vianotforgetme notforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl